თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

 

ზვიად გამსახურდია

საქართველოს სულიერი მისსია
ლექცია წაკითხული "იდრიატის" ინტერნაციონალურ ფესტივალზე 1990 წლის 2 მაისს თბილისში.

ДУХОВНАЯ МИССИЯ ГРУЗИИ
Лекция, прочитанная на фестивале "Идриарт" в Тбилисской филармонии 2 мая 1990 г.

ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ
იოანე ზოსიმეს ტექსტის ფილოლოგიურ-ისტორიული გამოკვლევა მნიშვნელოვანი დასკვნებით

მხატვრული ნაწარმოებები, ლიტერატურული გამოკვლევები, წერილები

სასწორთვალა და უწონადი ხმის ჭაბუკი
წინასწარმეტყველური იგავი

იგავები


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

საქართველოს ისტორიის განყოფილება

ქართული წერლობის განყოფილება