თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

რამაზ პატარიძე


ერკათაგირის გრაფიკული საფუძვლებიქვეყნდება ავტორის თანხმობით.
საავტორო უფლებები დაცულიადაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში