თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის


მთავარეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე


ქართლ-კახეთი: ქართველთა გასომხება

 

ქვეყნდება ავტორის თანხმობით
საავტორო უფლებები დაცულია  დაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში