მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 


საქართველოს ტოპოგრაფიული რუქები


სსრ კავშირის სამხედრო შტაბის მიერ შედგენილი საქართველოს 2 და 1 კილომეტრიანი, ასევე 500 მეტრიანი ტოპოგრაფიული რუქები

რუკების დიდი ზომების გამო მსურველიბს ვთხოვთ დაგვიკავშირდნენ ელექტრონული ფოსტით

 


დაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში