თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

პავლე ინგოროყვა

ძველი ქართული მატიანე "მოქცევაჲ ქართლისაჲ" და ანტიკური ხანის იბერიის მეფეთა სია

შენიშვნა ბაგრატიონთა გვარეულობის ისტორიისათვის

ქებაჲ ქართველთაჲ და ქართულისა ენისაჲ

ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა"გიორგი მერჩულე"-ს პირველი ნაწილი, რომელის მეორე გამოცემა საქართველოს მტრების დავალებით კომუნისტურმა რეჟიმმა გაანადგურა

თავი მეორე: ეპოქა, ასახული გიორგი მერჩულეს ძეგლში

თავი მესამე: ქართლ-მესხეთის ფეოდალური სახელმწიფო ("ქართველთა სამეფო") და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში

თავი მეოთხე: დასავლეთ საქართველოს ფეოდალური სახელმწიფო ("აფხაზეთის სამეფო") და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში

თავი მეხუთე: მესხეთის (ზემო ქართლის) მხარეები და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში

თავი მეექვსე: ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საქართველოს სამხრეთი მხარეების (მესხეთისა და სამხრეთ ქართლის) ისტორიის საკითხებშიდაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში