თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

განთავსებული ტექსტების შესახებ

მასალების გამოქვეყნებისას თსკა მიზნად ისახავს მკითხველს მიაწოდოს ისტორიული პირველწყაროები და იშვიათი და საინტერესო გამოკვლევები საქართველოს ისტორიის შესახებ.

გამოკვლევების და სტატიების შინაარსი და დასკვნები არის ავტორთა პოზიცია და არა თსკა-ს წევრების.

თსკა-ს ისტორიის განყოფილების გვერდზე განთავსებული ტექსტების დიდი ნაწილი მოპოვებულია და მომზადებულია თსკა-ს თანამშრომლების მიერ.

სხვა ტექსტები აღებულია და გადამუშავებულია 'ტიტუს პროექტიდან', ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული პუბლიკაციებიდან, ინტერნეტის სხვა რესურსებიდან ან მოწოდებულია კერძო პირთა მიერ.

სადაც შესაძლებელი იყო, მოხდა პუბლიკაციების ავტორებთან ან რესურსების ხელმძღვანელობასთან შეთანხმება მასალების თსკას გვერდზე გამოქვეყნებისთვის.

გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები და მოგვაწოდეთ მასალები მისამართზე: amsi_post@yahoo.com

******************************

საქართველოს ისტორია: წყაროები, გამოკვლევები


ქართლის ცხოვრება


მოქცევაჲ ქართლისაჲ


პავლე ინგოროყვა
ძველი ქართული მატიანე "მოქცევაჲ ქართლისაჲ" და ანტიკური ხანის იბერიის მეფეთა სია
შენიშვნა ბაგრატიონთა გვარეულობის ისტორიისათვის


ეფრემ მცირე
უწყებაჲ მიზეზსა ქართველთა მოქცევისასა, თუ რომელთა წიგნთა შინა მოიჴსენების


წმინდა ნინოს ცხოვრება
წმინდა ნინოს ცხოვრების სხვადასხვა რედაქციები



ივანე ჯავახიშვილი

ქართველი ერის ისტორია, ტ. 1
[მომზადების პროცესშია]
ქართველი ერის ისტორია, ტ.2
ქართველი ერის ისტორია, ტ.3
ქართველი ერის ისტორია, ტ. 4
[მომზადების პროცესშია]
აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია და საქართველოს და სომხეთის ისტორიის მონაცემები
ლექცია, წაკითხული პეტერბურგის უნივერსიტეტში 1902 წელს
საქართველოს საზღვრები
1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა


პავლე ინგოროყვა

საქართველოს საზღვრები
საქართველოს მოსახლეობა
1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა



ს. ფირცხალავა

ქართველთა წინაპრები და მათი მონათესავე ტომები წინა აზიაში 40 - 6 ს.ს. ძვ.წ
1948 წელს გამოქვეყნებული საინტერესო გამოკვლევა


Г. Меликишвили

Некоторые вопросы древнейшей истории грузинского народа
1951 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში წაკითხული ლექცია ქართველთა და საქართველოს წარმომავლობის შესახებ. ავტორი ეხება ქართი-კარდუს, არიან-ქართლს და სხვა საინტერსო საკითხებს. (რუსულად, მცირე შემოკლებით)


მიტროპოლიტი ანანია ჯავარიძე

საქართველოს სახელმწიფო და საეკლესიო საზღვრები ფარნავაზიან და ბაგრატიონ მეფეთა მმართველობის ეპოქაში და მისი არასწორი ასახვა "Православная Энциклопедия"-ს ტომეულებში
ცნობილი საეკლესიო მოღვაწის და მეცნიერის მნიშვნელოვანი გამოკვლევა, სადაც ის ამხილებს საქართველოს მტრების მიერ "Православная Энциклопедия"-ს ტომეულებში გამოქვეყნებულ ფალსიფიკაციებს


როლანდ თოფჩიშვილი

ქართველთა ეთნიკური ისტორია და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები
საინტერესო გამოკვლევა ქართველთა ეთნიკური ისტორიისა და საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების შესახებ


ზურაბ ავალიშვილი
ჯვაროსანთა დროიდან

საქართველო - ბიზანტიის ურთიერთობა, ქართველთა მონაწილეობა ჯვაროსნთა ომებში, დავთ აღმაშენებელი და ქრისტეს ჯვრის ნაწილი - აი თემები, რომელთა შესახებაც მოგვითხრობს ემიგრაციაში გარდაცვლილი მკვლევარი თავის ნარკვევებში

გრიგოლ რობაქიძე

მზის ხანა საქართველოში
საკრალური წყობა
დავით აღმაშენებელი
თამარ
Vom Weltbild der Georgier
ლენინი
Stalin als Ahrimanische Macht
La Georgie a l'Epoque des Croisades


ვაჟა-ფშაველა
კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი

ზვიად გამსახურდია
საქართველოს სულიერი მისსია
ლექცია წაკითხული "იდრიატის" ინტერნაციონალურ ფესტივალზე 1990 წლის 2 მაისს თბილისში.

Звиад Гамсахурдия
ДУХОВНАЯ МИССИЯ ГРУЗИИ
Лекция, прочитанная на фестивале "Идриарт" в Тбилисской филармонии 2 мая 1990 г.

მერაბ კოსტავა
ფიქრები საქართველოს მისსიაზე


საქართველო - ჩრდილო-კავკასია

ზაქარია ჭიჭინაძე
ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ
1916 წელს გამოქვეყნებული ისტორიული მიმოხილვა

Роланд Топчишвили
Об осетинской мифологеме истории
1994 წელს სანკტ-პეტერბურგში გამოქვეყნებულ «Осетия и осетины»-ის საპასუხოდ დაწერილი გამოკვლევა, სადაც მხილებულია ოსების მიერ ისტორიის ფალსიფიკაციის მცდელობანი (რუსულად)

ჯუმბერ კაკულია
დვალეთი
ავტორი განიხილავს ისტორიის ძნელბედობის შედეგად დაკარგულ ამ ქართული ტერიტორიის ისტორიასა და ეთნონიმებს. სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ 'აია'-ში 1998 წელს

ზურაბ რატიანი
წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო

ქართულ და ჩრდილოკავკასიურ წყაროებზე დაყრდნობით ავტორი გვთავაზობს საინტერესო დასკვნებს და აღმოჩენებს ქართველთა და კავკასიაში მცხოვრებ სხვა ხალხთა ეთნოგენზისის შესახებ

სიმონ კილაძე
ვინ გადასცა სოჭის ოლქი რუსეთს
საარქივო წყაროებზე დაყრდნობით მოამზადებული უნიკალური გამოკვლევა, თუ როგირ დაარიგეს ბოლშევიკებმა ქართული მიწები

Взятие Сочи 6 июля 1918г
საარქივო მასალები, თუ როგირ დაარიგეს ბოლშევიკებმა ქართული მიწები



დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფო
(აფხაზეთის სამეფო)

პავლე ინგოროყვა

დასავლეთ საქართველოს ფეოდალური სახელმწიფო ("აფხაზეთის სამეფო") და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში
"გიორგი მერჩულე"-ს პირველი ნაწილის მეოთხე თავი, რომელის მეორე გამოცემა საქართველოს მტრების დავალებით კომუნისტურმა რეჟიმმა გაანადგურა

მარიამ ლორთქიფანიძე
აფხაზები და აფხაზეთი
ცნობილი ქართველი მეცნიერის გამოკვლევა სიტყვების "აფხაზი" და "აფხაზეთის" წარმომავლობის შესახებ

M. Lordkipanidze
The Abkhazians and Ablhazia
'Abkhazian' is a collective name, not possessing a single meaning. From 'Abazgian-Abkhazian' it broadened to the concept of 'Western Georgian' (8th cent.), from "Western Georgian" to generally 'Georgian' (10th cent); after the foundation of the Principality of Abkhazia, 'Abkhazian' implied an inhabitant of this Principality.

М. Лордкипанидзе
Абхазы и Абхазия
"Абхаз"—неоднозначное собирательное имя; с абазг-абхаза оно расширяется до западного грузина (VIII в.), с западного грузина вообще до грузина (X в.). С создания Абхазского княжества (XVII в.) значение этого термина сужается, и абхазом начинает называться тот, кто именует себя апсуа.

ზურაბ რატიანი
წყაროთა ღაღადი ანუ პირიქითა საქართველო
ქართულ და ჩრდილოკავკასიურ წყაროებზე დაყრდნობით ავტორი გვთავაზობს საინტერესო დასკვნებს და აღმოჩენებს ქართველთა და კავკასიაში მცხოვრებ სხვა ხალხთა ეთნოგენზისის შესახებ

Димитри Гулиа
О моей книге "История Абхазии"
დიმიტრი გულიას მიერ 1951 წელს სოხუმში გამოქვეყნებული ბროშურა, სადაც ის თავის ადრინდელ ნაშრომ - "История Абхазии"-ში დაშვებულ შეცდომებს ასწორებს ბროშურა იმდროინედელი იდეოლოგიური შეფერილობის მიღმა ძალზე მნიშვნელოვან ობიექტურ კრიტიკას შეიცავს ავტორის მიერ ადრე დაწერილი ტენდენციური გამოკვლევისა, რომელიც სეპარატისტული თეორიების საფუძველი გახდა

Из докладной записки депутатов Абхазского и Самурзаканского дворянства от 23 марта 1870 года на имя председателя Тифлисского комитета по сословно-поземельным делам, генерал-адъютанта князя Святополка-Мирского.
Издревле Абхазия составляла часть бывшего грузинского царства. Последняя династия грузинских царей - есть династия Абхазская. Древний Пицундский храм был в течение нескольких веков престольным храмом Католикосов абхазских и грузинских...

მთავარეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე
ქართველთა გააფხაზება

ბიძინა თავაძე
VIVAT HISTORIA: ანუ რას გვიამბობენ მცენარეთა სახელწოდებანი აფსუა-აფხაზთა აბორიგენობაზე საქართველოში
ადრინდელ აფხაზურ მცენარეთა სახელების შედარების საფუძველზე ავტორი აკეთებს დასკვნებს აფხაზთის დღევანელ მცხოვრებთა წარმომალობის შესახებ

თეიმურაზ გვანცელაძე
აფხაზური სამწიგნობრო ენის ქართულ გრაფიკაზე გადაყვანის ისტორიიდან

Теимураз Гванцеладзе
Из истории перехода абхазского книжного языка на грузинскую графику

სიმონ კილაძე
ვინ გადასცა სოჭის ოლქი რუსეთს
საარქივო წყაროებზე დაყრდნობით მოამზადებული უნიკალური გამოკვლევა, თუ როგირ დაარიგეს ბოლშევიკებმა ქართული მიწები

Взятие Сочи 6 июля 1918г
საარქივო მასალები, თუ როგირ დაარიგეს ბოლშევიკებმა ქართული მიწები



სამხრეთ საქართველოს სახელმწიფო (მესხეთი)

პავლე ინგოროყვა

ქართლ-მესხეთის ფეოდალური სახელმწიფო ("ქართველთა სამეფო") და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში

მესხეთის (ზემო ქართლის) მხარეები და ცნობები მის შესახებ გიორგი მერჩულეს ძეგლში

ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საქართველოს სამხრეთი მხარეების (მესხეთისა და სამხრეთ ქართლის) ისტორიის საკითხებში



საქართველოს ისტორიის საბუთები

1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატი (რუსულად)

1801 წლის მოსკოვის დადგენილებები
ამ დადგენილებების საფუძველზე რუსეთის იმპერიამ საქართველოს სამეფო 'გააუქმა' და მისი ანექსია ჩაატარა (რუსულად)

Из докладной записки депутатов Абхазского и Самурзаканского дворянства от 23 марта 1870 года на имя председателя Тифлисского комитета по сословно-поземельным делам, генерал-адъютанта князя Святополка-Мирского.
Издревле Абхазия составляла часть бывшего грузинского царства. Последняя династия грузинских царей - есть династия Абхазская. Древний Пицундский храм был в течение нескольких веков престольным храмом Католикосов абхазских и грузинских...


1878 წლის ბერლინის ტრაქტატი (რუსულად)

1879 წლის რუსეთ-თურქეთის სამშვიდობო ხელშეკრულება (რუსულად)

1918 წლის საქართველო-თურქეთის ხელშეკრულება (რუსულად)

1921 წლის მოსკოვის ხელშეკრულება

რუსეთსა და თურქეთს შორის 1921 წლის 16 აპრილს დადებული ხელშეკრულება, რომელის შედეგადაც მოხდა ამიერკავკასიის ქვეყნების საზღვრების გადანაწილებია (რუსულად)

1921 წლის ყარსის ხელშეკრულება

სომხეთის სსრ-ს, აზერბაიჯანის სსრ-ს, საქართველოს სსრ-ს და თურქეთს შორის რსფსრ-ს მონაწილეობით 1921 წლის 21 ოქტომბრს დადებული ხელშეკრულება, რომელის მიხედვითაც მოხდა ამიერკავკასიის ქვეყნების საზღვრების ბოლო გადანაწილებია (რუსულად)

1994 წლის მოსკოვის ხელშეკრულება აფხაზეთში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ (რუსულად)
იმავე ხელშეკრულების ტექსტი ინგლისურად

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა

ალექსანდრე მანველიშვილი
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა (მოკლედ)

ივანე ჯავახიშვილი
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა


საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა

ილია ჭავჭავაძე
ქვათა ღაღადი
«სომეხთა მეცნიერნი და ქვათა ღაღადი» პირველად გამოქვეყნდა გაზეთ «ივერიაში» 1899 წელს

Илья Чавчавадзе
Армянские ученые и вопиющие камни

В. Л. ВЕЛИЧКО
КАВКАЗ 1886-1895

ილიას ჭავჭავაძის თანმედროვე ვლადიმერ სოლოვიოვის მოწაფე რუსი პატრიოტი მწერალი ვასილი ველჩკო 1897-1901 წლებში იყო თბილისის ოფიციოზური გაზეთ "Кавказ"-ის რედაქტორი, სადაც ის დაუფარავად აქვეყნებდა ფაქტებს იმ დროინდელი რეალობის შესახებ, რომლის მშვენიერი მაგალითია ეს ნაწარმოები, სადაც ის რუსეთის მთავრობას მოუწოდებს, სამრთლიანი პოლიტიკის გატარებას ქართველების და სხვა კავკასიელების მიმართ და ამხილებს სომეხთა ვერაგობას. ამის გამო მრავალი მტერი გამოუჩნდა და მოუწია პეტერბურგში გადასვლა, სადაც მალევე გარდაიცვალა


Акад. С ДЖАНАШИА
ОБ ОДНОМ ПРИМЕРЕ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
По поводу книги Н. Токарского „Архитектура древней Армении", Ереван, 1946г

ვაჟა ფშაველა
ჰაოს და ქართლოს

პავლე ინგოროყვა
ისტორიული ჭეშმარიტების დამახინჯება საქართველოს სამხრეთი მხარეების (მესხეთისა და სამხრეთ ქართლის) ისტორიის საკითხებში

რამაზ პატარიძე
ერკათაგირის გრაფიკული საფუძვლები

მთავარეპისკოპოსი ანანია ჯაფარიძე
ქართველთა გასომხება

ШАВРОВ Н. И.
НОВАЯ УГРОЗА РУССКОМУ ДЕЛУ В ЗАКАВКАЗЬЕ
ნაწყვეტი სანკტ-პეტერბურგში გამოქვეყნებული ნაშრომიდან, სადაც საინტერესო ფაქტობრივი მასეალებია რუსეთის იმპერიის მიერ სომხების ჩამოსახლების შესახლებ

სხვა პუბლიკაციები


საქართველო-სომხეთის რელიგიური განხეთქილების დასაწყისი

არსენ კათოლიკოსი
განყოფისთჳს ქართლისა და სომხითისა
მეცხრე საუკუნის მცხეთის კათალიკოს არსენის გადმოცემა ქართველ-სომეხთა შორის რელიგიური განხეთქილების შესახებ, გამოქვეყნებულია თედო ჟორდანიას მიერ 1892 წელს (თ.ჯორდანია, ქრონიკები 1, 313-332)

კირიონ ეპისკოპოსი და არსენ დიდი
კორნელი კეკელიძის გამოკვლევა 'ქართული ლიტერატურის ისტორიის' პირველი ტომიდან

ივანე ჯავახიშვილი
სომეხ-ქართველთა სარწმუნოებრივი განხეთქილება VII საუკუნეში
გამოკვლევა 'ქრთველი ერის ისტორიიდან'
История церковного разрыва между Грузией и Арменией в начале VII в.
1908 წელს რუსულ ენაზე გამოქვეყნებული კონფლიქტის პირველწყაროების შესწავლაზე დაფუძნებული გამოკვლევა («Известия Академии Наук». 1908 г., стр. 433 - 446, 511 - 536).

განხეთქილების სომხური წყაროები
"ეპისტოლეთა წიგნი" და უხტანესის "ისტორია"
ქართულად თარგმნილი და გამოქვეყნებული აკად. ზაზა ალექსიძის მიერ



ქართული დამწერლობა

იოანე ზოსიმე (?)
ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ

პავლე ინგოროყვა
ქებაჲ ქართველთაჲ და ქართულისა ენისაჲ
ავტორის მოსაზრებები მის მიერ მიკვლეულ და დადგენილ ძველი ქართული მწერლობის მეტად მნიშვნელოვანი ძეგლის შესახებ

ზვიად გამსახურდია
ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ
იოანე ზოსიმეს ტექსტის ფილოლოგიურ-ისტორიული გამოკვლევა მნიშვნელოვანი დასკვნებით

ივანე ჯავახიშვილი
ქართული პალეოგრაფია

რამაზ პატარიძე
ერკათაგირის გრაფიკული საფუძვლები

ლევან ჭილაშვილი
წინაქრისტიანული ხანის წარწერა ნეკრესიდან
ნეკრესის ნაქალაქარის გათხრებისას აღმოჩენილი წარწერებიანი ფილები მეცნიერების მიერ თარიღდება I-III საუკუნეებით და წარმოადგენენ უადრეს ქართულ წერილობით დოკუმენტებს

პავლე ინგოროყვა
ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა



საქართველოს რუქები

საქართველოს ისტორიული რუქები
საქართველოს ისტორიული რუქები სხვადასხვა წყაროებიდან

საქართველოს ტოპოგრაფიული რუქები
სსრ კავშირის სამხედრო შტაბის მიერ შედგენილი საქართველოს 2 და 1 კილომეტრიანი, ასევე 500 მეტრიანი ტოპოგრაფიული რუქები


***********************************