თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია

მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

ივანე ჯავახიშვილი


ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება და მეცნიერული ღვაწლი

აღმოსავლეთის ხალხთა ისტორია და საქართველოს და სომხეთის ისტორიის მონაცემები
ლექცია, წაკითხული პეტერბურგის უნივერსიტეტში 1902 წელს

საქართველოს საზღვრები
1919 წლის კონსტანტინეპოლის კონფერენციისათვის დაწერილი გამოკვლევა

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა

История церковного разрыва между Грузией и Арменией в начале VII в.
1908 წელს რუსეთის «Известия Академии Наук»-ში ამ კონფლიქტის პირველწყაროების შესწავლაზე დაფუძნებული გამოკვლევა («Известия Академии Наук». 1908 г., стр. 433 – 446, 511 – 536).


ქართველი ერის ისტორია, ტ. 1

ქართველი ერის ისტორია, ტ.2

ქართველი ერის ისტორია, ტ.3

ქართველი ერის ისტორია, ტ. 4


დაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში