მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

წმინდა ნინოს ცხოვრება


მოქცევაჲ ქართლისაჲ

ლეონტი მროველი
მოქცევა მირიან მეფისა და მის თანა ყოვლისა ქართლისა წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულისა მიერ


მეტფრასული რედაქციები

არსენ ბერი
ცხოვრებაჲ და მოქალაქობაჲ და ღუაწლი წმიდისა და ღირსისა დედისა ჩუენისა ნინოჲსი, რომელმან ქადაგა ქრისტე, ღმერთი ჩუენი, ქუეყანასა ჩრდილოჲსასა და განანათლა ნათესავი ქართველთაჲ

ცხოვრებაჲ და მოქალაქობაჲ ღირსისა და მოციქულთა სწორისა ნეტარისა ნინოჲსიდაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში